Rotační/sklopné osy

Integrací až 5ti os lze získat řešení pro komplexní měřicí úlohy

Konfiguraci strojů lze rozšířit integrací velmi přesné rotační osy či rotační/sklopné osy, čímž lze dosáhnout kompletního měření složitých úloh a vyhodnocení komplikovaných geometrií.