Werth Nano Focus Probe NFP

Konfokální snímač pro vysoce přesné měření povrchů

NFP je využíván ke škálovému měření geometrií, hran a drsnosti mikrostruktur, také pro měření zaoblení řezných hran nástrojů či pro zjištění síly povlakování.

 

Deset let výpočetní tomografie

v souřadnicové měřicí technice