Deset let výpočetní tomografie

v souřadnicové měřicí technice