Multi-senzorová souřadnicová metrologie

Měření tvaru, velikosti a pozice při výrobě a kontrole kvality

První technická kniha na téma „multisenzorová souřadnicová metrologie“ byla představena firmou Werth Messtechnik GmbH na výstavě (veletrhu) „Control 2003“ v Sinsheimu. Vyplnila mezeru v technické literatuře zabývající se souřadnicovou měřící technikou, která se doteď zabývá hlavně mechanickým snímáním. Vzhledem k aktuálním požadavkům trhu se tento trend přesměrovává k větší flexibilitě a měřící rychlosti optických senzorů.

Technické znalosti, které firma Werth Messtechnik GmbH získala během 60-ti let své existence, tvoří základ pro systematickou a srozumitelnou reprezentaci technických vztahů.

Vysvětlení principů optických souřadnicových přístrojů je vysvětlena od přehledu vývoje této technologie. Jsou zde reprezentovány funkční principy pro různé senzory, jako je zpracování obrazu, laser a mechanické senzory. Zde je kladen důraz na různé optoelektronické senzory, získávají stále větší význam díky rostoucí složitosti měřících úkonů a zmenšování měřených objektů. Zastoupeny jsou různé třídy přístrojů od dílenského použití až po vysoce přesné přístroje pro měřící laboratoře. Je zde popsány požadované softwarové nástroje pro jednoduchou práci s multisenzorovými souřadnicovými přístroji a pro spojení s prostředím CAD systémů. Samostatná kapitola je věnována problematice související s přesností měření. Zde se rozlišuje mezi specifikací přístroje, nejistotou měření a způsobilostí měřícího procesu. Přehled technologie multisenzorové souřadnicové metrologie zakončuje přehled hlavních aplikací v oblasti plastů, kovu, nářadí a mikro-geometrie.

Kniha je ideální k pochopení základů multisenzorové souřadnicové metrologie pro technické odborníky z oblasti výroby a metrologie. Jsou zde vysvětleny předpoklady pro výběr správné technologie pro různé aplikace prostřednictvím odkazů na aplikační možnosti a omezení jednotlivých technologií. Knihu je proto možno doporučit jako základní příručku pro všechny, jejichž každodenní práce zahrnuje kontrolu geometrie výrobních dílů.