Werth Winkeloptik

Optyka kątowa

Optyka nachylona pod katem 90° w celu umożliwienia pomiaru cech poziomych

Wykorzystując optykę ustawioną pod kątem otrzymujemy nową możliwość przeprowadzania bezstykowych pomiarów cech będących pionowo względem detalu. Przykład: dookoła detalu, narożniki.

 

Werth Aktualności

Reducing scrap with contour comparison (5.6 MB)

Optical Sensors Microfeatures

When Other Measurement Methods Fail (642 KB)

The Multisensor

Newsletter (5.6 MB)
of Werth Messtechnik GmbH