Dreh- / Schwenkachse

Osie wychylno-obrotowe

Całkowita integracja 5 osi w celu umożliwienia przeprowadzania kompleksowych pomiarów

Zastosowanie czwartej oraz piątej, precyzyjnej osi obrotowej daje możliwości przeprowadzania zaawansowanych pomiarów detalu przy wykorzystaniu techniki multisensorycznej. System ten jest całkowicie zintegrowany z oprogramowaniem metrologicznym WinWerth.

 

Werth Aktualności

Reducing scrap with contour comparison (5.6 MB)

Optical Sensors Microfeatures

When Other Measurement Methods Fail (642 KB)

The Multisensor

Newsletter (5.6 MB)
of Werth Messtechnik GmbH