Werth ScopeCheck® V

Precyzyjne pomiary cylindrycznych elementów obrotowych (narzędzia, wałki, itp.) przy wykorzystaniu specjalnie dobranej głowicy pomiarowej z jednoczesnym uwzględnieniem trudnych warunków otoczenia np. hali produkcyjnej.

Budowa Multisensoryczna maszyna współrzędnościowa o ergonomicznej pionowej budowie.
Wymiary detali L=200/500/800mm; D=140/250/250mm
Dostępne głowice pomiarowe System analizy obrazu firmy Werth (kamera),Werth 3D-Patch, Sonda laserowa (WLP) Werth laser sensor, sonda stykowa oraz skanująca dynamiczna, sonda światłowodowa (WFP) Werth Fiber Probe, sonda konturografu (WCP) Werth Contour Probe, itp..
 

The Multisensor

Newsletter (5.6 MB)
of Werth Messtechnik GmbH