Werth TomoScope® HV 500

Nowy poziom metrologii do pełnych i precyzyjnych inspekcji geometrycznych- Multisensoryczna maszyna współrzędnościowa połączona z tomografią komputerową do pomiarów dużych elementów i komponentów o znacznej gęstości materiału.

Maksymalne wymiary detalu Ømax.=500 mm; Lmax.=710 mm (zależnie od stopnia powiększenia komponentu)
Przeznaczenie Pomiary elementów o znacznej gęstości (aluminium, stal, tytan, elastometry, tworzywa hybrydowe, 2K, ceramika tworzywa wzmacniane włóknem szklanym itp.) przy wykorzystaniu systemu tomografii komputerowej i multisensorycznej firmy Werth.


 

The Multisensor

Newsletter (5.6 MB)
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips