Werth TomoScope® HV 500

Nowy poziom metrologii do pełnych i precyzyjnych inspekcji geometrycznych- Multisensoryczna maszyna współrzędnościowa połączona z tomografią komputerową do pomiarów dużych elementów i komponentów o znacznej gęstości materiału.

Maksymalne wymiary detalu Ømax.=500 mm; Lmax.=710 mm (zależnie od stopnia powiększenia komponentu)
Przeznaczenie Pomiary elementów o znacznej gęstości (aluminium, stal, tytan, elastometry, tworzywa hybrydowe, 2K, ceramika tworzywa wzmacniane włóknem szklanym itp.) przy wykorzystaniu systemu tomografii komputerowej i multisensorycznej firmy Werth.


 

Werth Aktualności

Reducing scrap with contour comparison (5.6 MB)

Optical Sensors Microfeatures

When Other Measurement Methods Fail (642 KB)

The Multisensor

Newsletter (5.6 MB)
of Werth Messtechnik GmbH