Werth TomoScope HV 800

Werth TomoScope® HV 800

Nowy wymiar metrologii dla kompleksowej i pełnej kontroli geometrii- Multisensoryczna Maszyna Pomiarowa z Tomografią Przemysłową do inspekcji dużych detali i komponentów dużej gęstości

Maksymalne wymiary detalu Ømax.=500 mm; Lmax.=1010 mm (zależnie od zastosowanego powiększenia)
Zastosowanie Pomiar detali dużej gęstości (aluminium, stal, elastometry, tworzywa łączone, 2K, ceramika, włókno szklane, wzmacniane tworzywa) z wykorzystaniem Tomografu przymysłowego i techniki multisensorycznej firmy Werth.


 

Werth Aktualności

Reducing scrap with contour comparison (5.6 MB)

Optical Sensors Microfeatures

When Other Measurement Methods Fail (642 KB)

The Multisensor

Newsletter (5.6 MB)
of Werth Messtechnik GmbH