Werth TomoScope HV 800

Werth TomoScope® HV 800

Nowy wymiar metrologii dla kompleksowej i pełnej kontroli geometrii- Multisensoryczna Maszyna Pomiarowa z Tomografią Przemysłową do inspekcji dużych detali i komponentów dużej gęstości

Maksymalne wymiary detalu Ømax.=500 mm; Lmax.=1010 mm (zależnie od zastosowanego powiększenia)
Zastosowanie Pomiar detali dużej gęstości (aluminium, stal, elastometry, tworzywa łączone, 2K, ceramika, włókno szklane, wzmacniane tworzywa) z wykorzystaniem Tomografu przymysłowego i techniki multisensorycznej firmy Werth.


 

The Multisensor

Newsletter (5.6 MB)
of Werth Messtechnik GmbH