Werth TomoScope HV 800

Werth TomoScope® HV 800

Nowy wymiar metrologii dla kompleksowej i pełnej kontroli geometrii- Multisensoryczna Maszyna Pomiarowa z Tomografią Przemysłową do inspekcji dużych detali i komponentów dużej gęstości

Blad graniczny dopuszczalny dla pomiarów dlugosci do 4.5 µm
Maksymalne wymiary detalu Ømax.=500 mm; Lmax.=1010 mm (zależnie od zastosowanego powiększenia)
Zastosowanie Pomiar detali dużej gęstości (aluminium, stal, elastometry, tworzywa łączone, 2K, ceramika, włókno szklane, wzmacniane tworzywa) z wykorzystaniem Tomografu przymysłowego i techniki multisensorycznej firmy Werth.
 

The Multisensor

Newsletter (5.6 MB)
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips