Werth Tomo Scope HV Compact

Werth TomoScope® HV Compact

Nowy poziom metrologii do pełnych i precyzyjnych inspekcji geometrycznych- Multisensoryczna maszyna współrzędnościowa połączona z tomografią komputerową do pomiarów dużych elementów i komponentów o znacznej gęstości materiału.

Maksymalne wymiary detalu Ømax.= około 327 mm; Lmax.= około 517 mm (zależnie od stopnia powiększenia komponentu)
Przeznaczenie Pomiary elementów o znacznej gęstości (aluminium, stal, tytan, elastometry, tworzywa hybrydowe, 2K,
ceramika tworzywa wzmacniane włóknem szklanym itp.) przy wykorzystaniu systemu tomografii komputerowej i multisensorycznej firmy Werth.


 

The Multisensor

Newsletter (5.6 MB)
of Werth Messtechnik GmbH