Werth Tomo Scope HV Compact

Werth TomoScope® HV Compact

Nowy poziom metrologii do pełnych i precyzyjnych inspekcji geometrycznych- Multisensoryczna maszyna współrzędnościowa połączona z tomografią komputerową do pomiarów dużych elementów i komponentów o znacznej gęstości materiału.

Maksymalne wymiary detalu Ømax.= około 327 mm; Lmax.= około 517 mm (zależnie od stopnia powiększenia komponentu)
Przeznaczenie Pomiary elementów o znacznej gęstości (aluminium, stal, tytan, elastometry, tworzywa hybrydowe, 2K,
ceramika tworzywa wzmacniane włóknem szklanym itp.) przy wykorzystaniu systemu tomografii komputerowej i multisensorycznej firmy Werth.


 

Werth Aktualności

Reducing scrap with contour comparison (5.6 MB)

Optical Sensors Microfeatures

When Other Measurement Methods Fail (642 KB)

The Multisensor

Newsletter (5.6 MB)
of Werth Messtechnik GmbH