Werth StentCheck®

Multisensoryczna maszyna współrzędnościowa do pomiaru stentów

Konstrukcja 3D-CNC Multisensoryczna maszyna współrzędnościowa wychylno-obrotową osią
Zakres pomiarowy X= 200mm/ 300mm/400mm; Y=200mm, Z=200mm
Sonda System analizy obrazu Wertha, sonda stykowa, OnTheFly obrotowy
Zastosowanie Stenty o następujących cechach: Stents with the following features:  szerokość wstęgi, grubość ścianki,szerokości złącza, pętelki, promień końcowy na łukach, długość,…
 

Werth Aktualności

Reducing scrap with contour comparison (5.6 MB)

Optical Sensors Microfeatures

When Other Measurement Methods Fail (642 KB)

The Multisensor

Newsletter (5.6 MB)
of Werth Messtechnik GmbH