Werth StentCheck®

Multisensoryczna maszyna współrzędnościowa do pomiaru stentów

Konstrukcja 3D-CNC Multisensoryczna maszyna współrzędnościowa wychylno-obrotową osią
Zakres pomiarowy X= 200mm/ 300mm/400mm; Y=200mm, Z=200mm
Sonda System analizy obrazu Wertha, sonda stykowa, OnTheFly obrotowy
Zastosowanie Stenty o następujących cechach: Stents with the following features:  szerokość wstęgi, grubość ścianki,szerokości złącza, pętelki, promień końcowy na łukach, długość,…
 

The Multisensor

Newsletter (2.7 MB)
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips