Werth Contour Probe WCP

Snímač kontur pro měření profilů a drsnosti (Patent)

Některé měřicí úlohy mohou být řešeny pouze kopírovacím snímačem kontur (také nazýván konturografem či profilometrem), který je nyní dostupný přidáním Werth Contour Probe (patent) na multisenzorový měřicí stroj. Tento, světově jedinečný, opticko-dotekový kopírovací snímač kontur umožní měření kontur v definovaných souřadnicích dílce.

 

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips