Werth Interferometer Probe WIP

Bezkontaktní snímač vzdálenosti pro vysoce přesné měření velikosti, tvaru a drsnosti

Werth Interferometer Probe (WIP) je bezkontaktní distanční sensor vyrobený z optického vlákna, senzor je určen pro vysoce přesné měření rozměrů, tvaru a drsnosti na multisenzorových souřadnicových měřicích strojích Werth. Miniaturní velikost činí WIP vhodným zejména pro zachycení obtížně přístupných geometrických prvků, jako jsou malé nebo hluboké otvory (vstřikovače, lopatky turbín) a drážky (například rotory pro elektromotory). Vzhledem k velmi malé chybě snímání, již od 0,25µm, je senzor také vhodný pro měření optických komponent, litografických struktur na skle nebo struktur na plátcích. Ve verzi RS umožňuje WIP vysoce přesné měření kruhovitost pomocí otočné sondy. Sondy mají obvykle průměry od 0,1 do 1 mm a délky mezi 5 mm a 50 mm. Na vyžádání lze také dodat speciální sondy.
 

 

Werth Aktuell

Produktové novinky 2021

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips