Werth Interferometer Probe WIP

Malý měřicí snímač s vysokou přesností

WIP je bezkontaktní distanční senzor pro velmi přesná měření geometrií, tvaru a drsnosti na multisenzorových souřadnicových měřicích strojích Werth. Malá velikost senzoru dělá WIP obzvláště vhodný pro zachycení komplikovaně přístupných geometrií jako jsou malé a hluboké otvory (trysky, lopatky turbín) a drážky (rotory elektromotorů). Díky velmi malé nejistotě snímaní 0.25 mikrometeru je senzor schopen měřit plochy objektivů, litografické struktury na skle nebo struktury membrán. Hrot snímače má obvykle průměr od 0.1 do 1 mm a délku mezi 5 mm a 50 mm.

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips