Werth TomoCheck S HA

Werth TomoCheck® S HA

Werth Multisensorový souřadnicový měřící přístroj s rentgenovým senzorem pro CT

Konstrukce Počítačová tomografie ve Werth multisenzorovém CMM se systémem vedení vzduchových ložisek – komplexní 3D měření s nejvyšší přesností
Max. velikost dílu Ømax. = ca. 172 mm; Lmax. = ca. 357 mm (závisí na poměru stran)
Maximální povolená chyba merení délky už od 2,5 µm
Aplikace Přesné měření mikro komponent, obrobků z plastu, lehkého kovu a grafitu s výpočtovou tomografií a Werth Multisenzorovým systémem.
 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips