Werth TomoScope L

Werth TomoScope® L

Komplexní a přesné měření velkých dílů nebo komponentů s vysokou hustotou materialu pomocí multisenzorového souřadnicového stroje s rentgenovým senzorem pro výpočtovou tomografii

Konstrukce Výpočtová tomografie integrovaná do multisenzorových souřadnicových měřicích strojů (patent v řízení).
Max. velikost dílu Ømax. = ca. 451 mm; Lmax. = ca. 652 mm (závisí na poměru stran)
Maximální povolená chyba merení délky už od 4,5 µm
Aplikace Měření dílů s vysokou hustotou materiálu (hliník, ocel, titan, hybridní plasty, keramika, optická vlákna, vyztužené plasty, atd.) pomocí výpočtové tomografie a Werth multisenzorového systému.


Contact form

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips