Werth TomoScope® S

Komplexní a přesné měření pomocí multisenzorového souřadnicového stroje se rentgenovým senzorem pro výpočtovou tomografii.

Konstrukce Výpočtová tomografie integrovaná do multisenzorových souřadnicových měřicích strojů (patent v řízení).
Max. velikost dílu Ømax. = ca. 204 mm; Lmax. = ca. 398 mm (závisí na poměru stran)
Maximální povolená chyba merení délky už od 4,5 µm
Aplikace Měření a digitalizace plastových dílů, tenkostěnná ocel nebo grafitové dílce pro výpočtovou tomografii a Werth multisenzorový systém.

Further information

Contact form

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips