Werth TomoScope® XL

Nová úroveň výkonnosti pro komplexní a přesné měření multisenzorových souřadnicových měřicích strojů s rentgenovým senzorem pro výpočtovou tomografii pro díly velkých rozměrů o vysoké hustotě materiálu.

Konstrukce Výpočtová tomografie integrovaná do multisenzorových souřadnicových měřicích strojů (patent v řízení).
Max. rozměry dílu Ømax. = 505 mm; Lmax. = 696 mm
Maximální povolená chyba merení délky už od 4,5 µm
Aplikace Měření komponentů s vysokou hustotou materiálu (hliník, ocel, titan, hybridní plasty, karamika, skleněnými vlákny vyztužené plasty, atd.) pomocí výpočtové tomografie a multisenzorového systému Werth.
 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips