Werth TomoScope® XS FOV 500

TomoScope technology ve formátu XS – kompletní a přesné měření pomocí průmyslové počítačové tomografie  (CT)

Design Souřadnicový měřicí stroj s rentgenovým senzorem pro počítačovou tomografii. Bezúdržbová rentgenová trubice v monoblokovém provedení o napětí 160 kV s výkonem 500W poskytuje rychlé výsledky měření.
Max. velikost dílu Ømax. = cca. 192 mm; Lmax. = cca. 145 mm (v závislosti na velikosti součástí)
Maximální přípustná chyba délkového měření MPEE: (5 + L/75) µm
Oblasti použití Plastové dílce jako šálky, uzávěry lahví, hmoždinky, nebo malá plastová pouzdra. Drobné kovové obrobky jako dentální implantáty, obrobky z lehkých kovů nebo nábytkové kování jako například dveřní závěsy.

Další informace 

Kontaktní formulář

 

Werth Aktuell

Produktové novinky 2021

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips