Werth TomoScope® XS FOV

TomoScope technology ve formátu XS – kompletní a přesné měření pomocí průmyslové počítačové tomografie  (CT)

Design Souřadnicový měřicí stroj se senzorem pro počítačovou tomografii (CT)
Max. velikost dílu Ømax. = cca. 120 mm; Lmax. = cca. 93 mm (v závislosti na velikosti součástí)
Maximální přípustná chyba délkového měření od 5 µm
Oblasti použití Třírozměrné měření a kontrola konektorů, plastových pouzder a krytů, 3D tištěných dílců, obalů, PET lahví a výlisků s průmyslovou počítačovou tomografií.

Další informace 

Kontaktní formulář

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips