Werth ScopeCheck® V

Precizní multisenzorový stroj pro měření válcových dílců (stopkové nástroje, hřídele, atd.) s využitém odpovídajících snímačů pro daný typ aplikace ve výrobních prostorech

Konstrukce Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj ergonomického vertikálního typu.
Dostupné senzory Werth video senzor pro zpracování obrazu (IP), Werth 3D-Patch, Werth Laser senzor, kontaktní spínací/skenovací sondy, Werth Fiber Probe, Werth Contour Probe, atd.
Rozměry dílců L=200/500/800mm; D=140/250/250mm
Maximální povolená chyba merení délky už od 1,5 µm
 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips