Werth StentCheck®

Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj pro měření stentů

Konstrukce

3D-CNC Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s rotační/otočnou osou

Měřicí rozsah X= 200mm/ 300mm/400mm; Y=200mm, Z=200mm
Dostupné senzory Werth optický senzor, dotykové sondy, Rotary OnTheFly
Aplikace Stenty s následujícími rysy: tloušťka vzpěry, tloušťka stěny, rozměry připojovací vzpěry, délka stentu, ...
 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips