Nadace Werth sponzoruje mladé vědce

Nadace Dr.-Ing. Siegfrieda Wertha byla založena vdovou po zakladateli společnosti a od roku 1988 každoročně uděluje cenu za nejlepší vědeckou práci v oblasti bezkontaktní metrologie. Stipendia mohou být také udělena výjimečným mladým akademikům, například jako součást dizertační práce.


V roce 2018 byly uděleny dvě ceny za vynikající dizertační práci. Dr. Stefan Heist z Univerzity Friedrich-Schiller Jena se zabýval tématem "Vysokorychlostní měření 3D tvaru s použitím neperiodických sinusoid" a Dr. Robert Kuschmierz z TU Dresden zkoumal téma "Interferometrické laserové senzory pro trojrozměrné měření tvaru rotujících těles.


Přihlášku do Nadace Dr.-Ing. Siegfrieda Wertha lze podat prostřednictvím společnosti Werth Messtechnik GmbH nebo přímo nadaci.

 


Slavnostní předání ceny nadace Werth: (zleva) pan Arno Fink, předseda správní rady nadace Dr.-Ing. Siegfrieda Wertha, držitel ceny Dr. Stefan Heist a profesor Dr. Wipf, děkan Fyzikální a astronomické fakulty Univerzity Friedrich-Schiller Jena (© Werth).
 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips