Představujeme Nadaci Dr.-Ing. Siegfrieda Wertha

V roce 1951 Dr.-Ing. Siegfried Werth založil v Düsseldorfu strojírenskou společnost na výrobu měřících strojů a profil-projektorů. V roce 1958 se společnost přestěhovala do Giessenu kde byla vybudována nová produkční hala. V roce 1979 byla společnost reorganizována jako Dr.-Ing. Siegfried Werth GmbH.

Po smrti Dr.-Ing. Siegfrieda Wertha, založila jeho žena, paní C.H. Maria Werth v roce 1987 nadaci, aby připomínala úsilí svého manžela o rozvoj svého celoživotního díla v oblasti průmyslové metrologie. Pojmenovala ji

Nadace Dr.-Ing. Siegfrieda Wertha

Sídlo a adresa nadace: 35394 Giessen, Siemensstr. 19.

Účelem nadace je podpora a financování vědecké práce na poli bezkontaktní prostorové metrologie.

Nadace odměňuje vědecké práce talentovaných mladých vědců, kteří získali akademický titul v oblasti průmyslové metrologie nebo příbuzných oborů, nebo udělováním smluv na výzkum včetně disertačních prací doktorandů pro nadané mladé vědce.

 
Vedení nadace

Jediným orgánem nadace je správní rada. Skládá se ze čtyř členů ze kterých je volen předseda na dobu 5ti let. Předseda reprezentuje nadaci společně s dalším členem představenstva ve všech právních a mimosoudních záležitostech.

 

Werth Aktuell

Produktové novinky 2021

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips