Multi-senzorová souřadnicová metrologie

Měření tvaru, velikosti a pozice při výrobě a kontrole kvality

První technická kniha na téma „multisenzorová souřadnicová metrologie“ byla představena firmou Werth Messtechnik GmbH na výstavě (veletrhu) „Control 2003“ v Sinsheimu. Vyplnila mezeru v technické literatuře zabývající se souřadnicovou měřící technikou, která se doteď zabývá hlavně mechanickým snímáním. Vzhledem k aktuálním požadavkům trhu se tento trend přesměrovává k větší flexibilitě a měřící rychlosti optických senzorů.

Technické znalosti, které firma Werth Messtechnik GmbH získala během 60-ti let své existence, tvoří základ pro systematickou a srozumitelnou reprezentaci technických vztahů.

Vysvětlení principů optických souřadnicových přístrojů je vysvětlena od přehledu vývoje této technologie. Jsou zde reprezentovány funkční principy pro různé senzory, jako je zpracování obrazu, laser a mechanické senzory. Zde je kladen důraz na různé optoelektronické senzory, získávají stále větší význam díky rostoucí složitosti měřících úkonů a zmenšování měřených objektů. Zastoupeny jsou různé třídy přístrojů od dílenského použití až po vysoce přesné přístroje pro měřící laboratoře. Je zde popsány požadované softwarové nástroje pro jednoduchou práci s multisenzorovými souřadnicovými přístroji a pro spojení s prostředím CAD systémů. Samostatná kapitola je věnována problematice související s přesností měření. Zde se rozlišuje mezi specifikací přístroje, nejistotou měření a způsobilostí měřícího procesu. Přehled technologie multisenzorové souřadnicové metrologie zakončuje přehled hlavních aplikací v oblasti plastů, kovu, nářadí a mikro-geometrie.

Kniha je ideální k pochopení základů multisenzorové souřadnicové metrologie pro technické odborníky z oblasti výroby a metrologie. Jsou zde vysvětleny předpoklady pro výběr správné technologie pro různé aplikace prostřednictvím odkazů na aplikační možnosti a omezení jednotlivých technologií. Knihu je proto možno doporučit jako základní příručku pro všechny, jejichž každodenní práce zahrnuje kontrolu geometrie výrobních dílů.

 

 

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips