dozvědět se více
Novinky o multisenzorických technologiích

Měření kulatosti a přímosti v přesnosti testerů tvarů

Měření kulatosti a přímosti

Měření kulatosti a přímosti na souřadnicovém měřicím stroji s nebývalou přesností. Využívá se zde zejména patentovaný provozní režim rastrového skenování HD a nový RotaryScan HD. Díky vysoce přesné telecentrické čočce, rotační ose se vzduchovými ložisky a nové metodě korekce je dosaženo minimálních odchylek měření v rozsahu 200 nm pro spolehlivou detekci tolerance zaoblení až do 2 μm.

 

 

Měření kulatosti a přímosti

 

 

Nová rotační osa se vzduchem neseným protihrotem umožňuje nejmenší odchylky měření po celé délce obrobku (např. 350 mm)

 

 

 

 

 

Měření kulatosti a přímosti

 

 

RotaryScan HD se snímačem pro zpracování obrazu a novou rotační osou

 

 

 

 

Jednou z aplikací je například měření přímosti vnějšího válce ovládacích pístů pro hydraulické aplikace. Při pohybu os zařízení –, ale bez pohybu rotační osy –, je vnější obrys obrobku zachycen s maximálním možným počtem snímků. Celkový obraz vytvořený superpozicí jednotlivých snímků umožňuje rychlé vyhodnocení "v obraze" se zvýšenou přesností.
Pro měření zaoblení se snímky pořizují během pohybu rotační osy. Ze snímků různých poloh otáčení se určí měřicí body, které se následně vypočítají tak, aby tvořily kružnici. Díky až 400 měřicím bodům za sekundu a odchylkám měření v rozmezí 200 nanometrů je dosaženo přesnosti strojů pro měření tvaru při výrazně kratší době měření.
Souřadnicové měřicí stroje Werth tak umožňují řešit měřicí úlohy na nové výkonnostní úrovni, které dosud nebylo možné provádět na běžných souřadnicových měřicích strojích.

Další informace:

Rotační osa

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.