• Home
  • Zprávy
  • Simulace procesu tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim
dozvědět se více
Novinky o počítačové tomografii

Simulace procesu tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim

Simulace procesu tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim

Dosud nebylo možné vyučovat hodnocení na základě objemu bez reálného měření. TomoSim je první software pro měření souřadnic, který simuluje proces tomografie offline pomocí dat CAD nebo mračna bodů ve formátu STL. Realistická simulace zohledňující nastavené parametry CT umožňuje výpočet objemu včetně všech podstatných artefaktů. Například úvodní program kontroly vzorku lze vyučovat souběžně s výrobou prvního obrobku a prováděním dalších měření na jednotce pomocí měřicího softwaru WinWerth® na offline pracovišti. TomoSim tak umožňuje zrychlení procesu a zkrácení prostojů, např. u přístrojů TomoScope® ve vícesměnném provozu.
Kromě dokončené tvorby programu a kontroly proveditelnosti v době dokončení prvního obrobku umožňuje simulace procesu tomografie testování a optimalizaci parametrů CT. Pomocí simulovaného objemu lze odhalit významné artefakty, např. v důsledku zpevnění paprsku nebo příliš malého počtu kroků rotace, a v případě potřeby zvolit vhodnou korekci artefaktů. Novinkou je také kompletní offline programování objemových hodnocení, jako je detekce otřepů, analýza dutin, analýza pórovitosti, rozpoznávání textu, SurfaceScan Predefined nebo v objemových řezech.

 

 

Simulace procesu tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim

 

 

Zobrazení otočného stolu s držákem obrobku a obrobkem a) a měřicího válce pro skenovací tomografii b) vypočteného programem TomoSim

 

 

 

 

Simulace na základě modelů CAD nebo mračen bodů STL a materiálu obrobku je možná také pro vícenásobná měření a současné měření různých obrobků. Tato operace odpovídá skutečnému procesu měření. Volí se zvětšení, v případě potřeby speciální metody měření, jako je patentovaný Multi-ROI-CT, a parametry CT. Po spuštění simulace se simuluje zásobník obrazů a objem se rekonstruuje paralelně jako při skutečném měření.

 

Simulace procesu tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim

 

 

Simulované obrazy intenzity v obou rastrových polohách

 

 

 

 

 

 

Simulace procesu tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim

 

 

Objem s artefakty a bez nich

 

 

 

 

 

 

Simulace procesu tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim

 

 

Mračno bodů z opraveného objemu s vyhodnocením rozměrů

 

 

 

 

Další informace:

Software

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.