dozvědět se více
Novinky o počítačové tomografii

Simulace procesu tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim

Simulace procesu tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim

Doposud nebylo možné naučit se objemové analýzy bez skutečného zkušebního měření. TomoSim je první software pro souřadnicové měření, který simuluje proces tomografie offline pomocí dat CAD nebo mračna bodů ve formátu STL. Realistická simulace, zohledňující nastavené parametry CT, umožňuje výpočet objemu včetně všech významných artefaktů. Na offline pracovišti lze například pomocí měřicího softwaru WinWerth® učit program počáteční kontroly vzorku, zatímco se vyrábí první obrobek a na zařízení se provádějí další měření. Díky tomu může systém TomoSim urychlit procesy a zkrátit prostoje, např. u zařízení TomoScope® ve vícesměnném provozu.
Kromě dokončeného vytvoření programu a kontroly proveditelnosti v čase pro dokončení prvního obrobku umožňuje simulace procesu tomografie testovat a optimalizovat parametry CT. Pomocí simulovaného objemu lze odhalit významné artefakty, např. v důsledku zpevnění svazku nebo příliš malého počtu kroků rotace, a v případě potřeby zvolit vhodnou korekci artefaktů. Další novinkou je kompletní offline programování analýz založených na objemu, jako je detekce otřepů, analýza výduchů, analýza pórovitosti, rozpoznávání textu, SurfaceScan Predefined nebo v objemových řezech.

 

Simulace procesu tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim

Ilustrace otočného stolu s držákem obrobku a obrobkem a) a měřicího válce s rozsahem vypočteným programem TomoSim pro rastrovou tomografii b)

Simulace založená na modelech CAD nebo mračnech bodů STL a materiálu obrobku je možná také pro vícenásobná měření a současné měření různých obrobků. Obsluha odpovídá obsluze skutečného měřicího procesu. Zvolíte zvětšení, případné speciální metody měření, jako je patentovaná metoda Multi-ROI-CT, a parametry CT. Po spuštění simulace se simuluje zásobník obrazů a paralelně se rekonstruuje objem jako při skutečném procesu měření.

Simulace procesu tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim

Simulované obrazy intenzity v obou polohách rastru

Simulace procesu tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim

Objem s artefakty a bez nich

Simulace procesu tomografie pomocí programu WinWerth® TomoSim

Mračno bodů z opraveného objemu s vyhodnocením rozměrů

Další informace:

Software

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.