dozvědět se více
Novinky o počítačové tomografii

TomoScope® XS Plus 200 - Průmyslová počítačová tomografie (CT) s vyšším napětím pro měření středně velkých obrobků

TomoScope® XS Plus 200

Měření pomocí rentgenové tomografie v zorném poli detektoru pro výrobu a měřicí místnost

TomoScope® XS Plus má jedinečný poměr malých rozměrů a hmotnosti k velkému měřicímu objemu a umožňuje měření větších obrobků nebo menších objektů s vysokým rozlišením nebo zkrácenou dobou měření na cenové úrovni běžných multisenzorových souřadnicových měřicích strojů. Umožňuje měření větších obrobků nebo menších objektů s vysokým rozlišením nebo zkrácenou dobou měření na cenové úrovni běžných multisenzorových souřadnicových měřicích strojů. Jako výsledky měření jsou k dispozici kompletní objemy obrobků s téměř libovolným nastavitelným rozlišením ve všech souřadnicových osách (až 60 miliard voxelů). Například konektory, sestavy snímačů, kloubní implantáty a čočky mobilních telefonů lze měřit pomocí rentgenového napětí 200 kV.

TomoScope® XS Plus 200

TomoScope® XS Plus 200

Další informace:

TomoScope® XS Plus 200

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.