dozvědět se více
Technické články Werth

TomoScope® XS – příběh úspěchu Počítačová tomografie nahrazuje konvenční souřadnicové měřicí stroje

TomoScope® XS – - úspěšný příběh

Ještě před pěti lety byly přesné souřadnicové měřicí stroje s počítačovou tomografií dostupné pouze ve vyšším cenovém segmentu. Kompaktní přístroje řady TomoScope® XS nabízejí CT technologii s vysokým výkonem, vysokou přesností a za cenu dotykových nebo vícesenzorových souřadnicových měřicích strojů.

Před rokem 2017 byly k dispozici pouze kompaktní CT skenery s odraznými terči v uzavřeném provedení. Jejich velké ohnisko omezovalo rozlišení a přesnost v důsledku geometrického rozostření. Přestože byly tyto přístroje relativně levné, způsobovaly vysoké náklady na údržbu. Omezení na přijatelnou velikost ohniskové skvrny, které bylo dosaženo pouze při provozu přístroje s velmi nízkým výkonem, vedlo k dlouhým expozičním, a tedy i měřicím časům. Často chyběly standardizované specifikace pro posouzení výkonu a pro srovnání s jinými zařízeními.
U velkých zařízení umožňovaly vysoké rozlišení a přesnost přenosové terčíky s napětím trubice až 300 kV. Jejich pořízení a údržba však byly nákladné a vzhledem k jejich velikosti a hmotnosti se používaly především ve speciálně upravených měřicích místnostech.

 

TomoScope® XS – - úspěšný příběh

Michael Mityasoglu - uvedení do provozu: "Naše přístroje TomoScope® XS jsou poměrně lehké a kompaktní, takže je můžeme v rámci firmy přepravovat i pomocí osobního výtahu."

Společnost Werth dostávala mnoho dotazů od zákazníků, kteří měli o technologii CT velký zájem, ale kvůli vysokým cenám nemohli investici ekonomicky zdůvodnit. Tato skutečnost motivovala vývojový tým společnosti Werth k přemýšlení novým směrem. Předpokladem pro zavedení nového, cenově výhodnějšího přístroje byla nová konstrukce trubice, která byla výsledkem intenzivní vývojové práce. U nového přístroje TomoScope® XS byly trubice, generátor a generátor vakua spojeny do otevřeného monobloku. Tato konstrukce umožňuje dlouhé intervaly údržby s prakticky neomezenou životností, protože náhradní díly a díly podléhající opotřebení lze díky otevřené konstrukci vyměnit během každoroční údržby přístroje. Výsledkem jsou krátké odstávky a nízké provozní náklady pro uživatele. Protože je nové zařízení vybaveno přenosovou trubicí, zůstává velikost ohniska malá i při vysokém výkonu trubice. To je důležitá výhoda přístroje TomoScope® XS, která umožňuje rychlá měření s vysokým rozlišením.
Nový typ rentgenové trubice byl zkombinován s kompaktní a přesnou rotační osou nesenou vzduchem a rychlým detektorem. Kromě toho byly rozhodující malé rozměry přístroje a specifikace odchylky měření délky v dolním mikrometrovém rozsahu. Díky inteligentnímu konstrukčnímu řešení bylo možné přístroj nabízet přibližně na stejné cenové úrovni jako běžné dotykové nebo multisenzorové souřadnicové měřicí stroje.

 

TomoScope® XS – - úspěšný příběh

Lea Simon, průmyslový mistr - vedoucí montáže CT: "Najednou si všichni naši zákazníci přáli přístroj TomoScope® XS. Museli jsme velmi rychle kvalifikovat naše zaměstnance, abychom se vyhnuli dlouhým dodacím lhůtám kvůli zvýšené poptávce."

S přístrojem TomoScope® XS byly nyní CT souřadnicové měřicí stroje cenově dostupné pro každého. Vysokou poptávku bylo možné uspokojit pouze rozšířením výrobní kapacity.

 

TomoScope® XS – - úspěšný příběh

Adrian Schmidt M. Eng. - konstruktér: "Klíčovým požadavkem byla modularita. Osy jsou podle potřeby manuální nebo plně řízené CNC. V zařízení lze kombinovat detektory různých velikostí a zdroje rentgenového záření s napětím až 160 kV a výkonem 80 W." Martina Müller - technická kreslička: "Konstrukční oddělení bylo požádáno o návrh kompaktního a cenově výhodného krytu pro ochranu před zářením."

Přibližně rok a půl po uvedení přístroje TomoScope® XS na trh se ukázalo, že někteří zákazníci by rádi využili výhod tohoto přístroje ve spojení s větším měřicím rozsahem. Základní koncepce byla proto rozšířena a do přístroje byly integrovány další dvě osy. Díky čtyřnásobnému zvětšení měřicího rozsahu dosáhl nový přístroj TomoScope® XS Plus dosud jedinečného poměru velikosti a hmotnosti k měřicímu objemu.
Trend v oblasti CT se také stále více ubíral směrem k měření v procesu. Aby bylo možné zvládnout vysoké počty cyklů, bylo nutné dále zvýšit rychlost měření přístrojů. Toho Werth dosáhl již s většími přístroji TomoScope® FQ pro inline měření, např. hliníkových tlakových odlitků. Přístroje jsou vybaveny vysoce výkonnou makrofokusovou trubicí pro rychlá měření s vysokým rozlišením detektoru. Tento princip bylo nyní třeba přenést do nového kompaktního přístroje při dodržení ještě přísnějších cenových specifikací.

 

TomoScope® XS – - úspěšný příběh

Dipl.-Ing. (FH) Tristan Schubert - vedoucí prodeje CT: "S přístrojem TomoScope® XS Plus můžeme nyní měřit i větší objekty. Krátce po svém uvedení na trh v roce 2019 byl ještě úspěšnější než jeho menší bratříček."

Výsledkem bylo uvedení nového přístroje TomoScope® XS FOV v roce 2020 na osvědčeném základě přístroje TomoScope® XS. Jádrem koncepce přístroje je cenově výhodná rentgenka s maximálním napětím 130 kV a výkonem až 100 W. Jedná se pravděpodobně o cenově nejdostupnější CT souřadnicový měřicí přístroj na trhu, jehož cena je často nižší než cena běžných 3D souřadnicových měřicích přístrojů. TomoScope® XS FOV je nejlepším řešením pro všechny aplikace, kde není bezpodmínečně nutné vysoké rozlišení přístroje TomoScope® XS v rozsahu jednociferných mikrometrů.

 

TomoScope® XS – - úspěšný příběh

Dipl.-Ing. (FH) Michael Hammer - vývoj rentgenové tomografie: "V souladu s trendem jsme v posledních letech vybudovali ve vývoji patřičně kvalifikovaný personál. V úzké spolupráci s našimi zákazníky neustále vyvíjíme velmi zajímavé softwarové funkce, např. pro 3D měření tloušťky stěn, detekci trhlin a analýzu dutin."

Po uvedení přístroje TomoScope® XS FOV na trh přišlo mnoho dotazů také z oblasti aplikací rychlého měření během výroby. Pro tento účel byl TomoScope® XS FOV 500 vybaven výkonnou trubicí, aby bylo možné rychle měřit a analyzovat i větší a hustší obrobky.

 

TomoScope® XS – - úspěšný příběh

René Simon B. Sc. - vedoucí speciálních projektů: "Jednoznačně pozorujeme trend směřující k řešením na klíč. Například zvyšujícím se požadavkům na rychlost měřicí techniky vycházíme vstříc pomocí několika paralelně pracujících měřicích zařízení a počítačů. Procesy lze nyní plně automatizovat."

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.