dozvědět se více
Novinky o skupině Werth

Werth-Insight: Montáž vzduchových ložisek

Werth-Insight: Montáž vzduchových ložisek

Na čem pracujete, pane Finku?

Při montáži vzduchových ložisek je důležité určit vzdálenost a souosost mezi nimi a vodicí dráhou, aby se osy zařízení mohly později pohybovat na vzduchovém polštáři. U zařízení VideoCheck® FB umisťujeme vzduchové ložisko do přesné vzdálenosti od žuly pomocí kuličkových hlav na šroubech s jemným závitem (tzv. kaloty). Vzduch pak proudí velmi jemnými otvory v ložisku. Vytvoří se vzduchový polštář, který způsobí vznášení jezdce. K určení tzv. letové výšky, která je velmi důležitá pro dokonalou funkci měřicího zařízení, používám číselníkový měřicí přístroj. Vzduchová ložiska kontroluje také náš terénní servisní tým v rámci ročního programu údržby.

Jaká je vaše profesní dráha?

Chtěl jsem dělat něco technického rukama, co vyžaduje zručnost a nabízí rozmanitost. Během svého výzkumu jsem narazil na společnost Werth a začal se vzdělávat jako průmyslový mechanik se specializací na strojírenství a strojní zařízení. K mým prvním úkolům patřila montáž malých sestav, jako jsou různé pohony, poté jsem mohl sestavovat složitější sestavy. Jakmile si byl můj školitel jistý, že vím, na co si mám dát pozor, byl jsem uveden do montáže zařízení. Začínáte s přístrojem ScopeCheck® S a postupně se seznamujete s různými typy a rodinami zařízení. Mezitím se vždy objevují individuální zakázky nebo výrobky na míru, například pro vývoj. Někdy mi také dovolí pomáhat s montáží senzorů, ale k montáži senzorů potřebujete několik let odborných zkušeností.

Co vás na vaší práci nejvíce baví?

Nejraději pomáhám při montáži velkých zařízení TomoScope® L a XL. Ale také mě velmi baví práce na soustruhu a frézce. Vyrábím a obrábím například jednotlivé díly a příslušenství pro specializovanější přístroje nebo senzory, jako jsou složité šestiosé přístroje nebo naše interferometrické sondy Werth WIP. Velmi doufám, že mě po vyučení vezmou dál a že budu moci pokračovat v podpoře výroby.

Werth-Insight: Montáž vzduchových ložisek

Fink je učněm čtvrtého ročníku

Další informace:

Kariéra

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.