dozvědět se více
Novinky o počítačové tomografii

WinWerth® MultiMaterialScan

WinWerth® MultiMaterialScan

WinWerth® MultiMaterialScan umožňuje automatický, subvoxelově přesný výpočet samostatných mračen bodů STL pro jednotlivé materiály z objemových dat CT, například pro plastové a kovové součásti konektorů.

Běžné algoritmy umožňují automatické a dostatečně přesné určení povrchových bodů bez předchozích informací o obrobku (např. modelu CAD nebo mračna bodů STL předlohy) pouze pro měření objektů z jednoho materiálu. S novým programem WinWerth® MultiMaterialScan se nyní pro každý materiál automaticky vypočítá samostatné mračno měřicích bodů, a to i v případě měření objektů složených z několika materiálů, které mají velmi rozdílný útlum. Typickými aplikacemi jsou například sestavy z plastů, jako jsou konektory nebo hlavy čerpadel s odpovídajícími integrovanými kovovými součástmi.

Materiály, které má algoritmus zohlednit, může operátor definovat jednoduchým nastavením oken měření v sekci objemu. Hodnoty šedé obsažené v oknech měření se automaticky přiřadí k příslušnému materiálu. Toto zadání lze zkontrolovat a v případě potřeby upravit pomocí náhledu s barevným označením materiálů.

WinWerth® MultiMaterialScan

Objem konektoru

WinWerth® MultiMaterialScan

Sekce svazku

WinWerth® MultiMaterialScan

Mračno bodů plastového krytu

WinWerth® MultiMaterialScan

Mračna bodů pro různé kovové součásti

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.