dozvědět se více
Novinky o počítačové tomografii

WinWerth® MultiMaterialScan

WinWerth® MultiMaterialScan

WinWerth® MultiMaterialScan umožňuje automatický, subvoxelově přesný výpočet samostatných mračen bodů STL pro každý materiál z objemových dat CT, například pro plastové a kovové součásti konektorů.

Běžné algoritmy umožňují automatické a dostatečně přesné určení povrchových bodů bez předchozích informací o obrobku (např. modelu CAD nebo mračna bodů STL předlohy) pouze pro měřicí objekty z jednoho materiálu. S novým systémem WinWerth® MultiMaterialScan se nyní automaticky vypočítá samostatné mračno měřicích bodů pro každý materiál, a to i pro měřicí objekty složené z několika materiálů s velmi rozdílným útlumem. Typickými aplikacemi jsou například sestavy z plastů, jako jsou konektory nebo hlavy čerpadel s odpovídajícími integrovanými kovovými součástmi.

Materiály, které má algoritmus zohlednit, může definovat obsluha jednoduchým nastavením měřicích oken v objemové části. Hodnoty šedé obsažené v oknech měření se automaticky přiřadí k příslušnému materiálu. Toto přiřazení lze zkontrolovat a v případě potřeby upravit pomocí náhledu s barevným označením materiálů.

 

WinWerth® MultiMaterialScan

Objem konektoru

WinWerth® MultiMaterialScan

Objemové úseky

WinWerth® MultiMaterialScan

Mračno bodů plastového pouzdra

WinWerth® MultiMaterialScan

Mračna bodů pro různé kovové součásti

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.