Rozsah strojů sahá od běžných optických 2D a 3D souřadnicových měřicích strojů až po vysoce přesné multisenzorové souřadnicové měřicí stroje s více senzory, jako jsou optika, laser, kontaktní sondy a rentgenová počítačová tomografie. Cílem společnosti je dosáhnout vysokého stupně spokojenosti zákazníků prostřednictvím světově unikátních technických řešení a neomezeného zaměření na uživatele.

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips