Werth Contour Beeldverwerker voor Mutlisensor Meetmachines

Werth Beeldverwerking

Contactloos meten – snel, flexibel en zeker

De Werth beeldverwerkingssensor maakt het volautomatisch meten van gecompliceerde en extreem contrastarme werkstukken m.b.v. doorvallend- en opvallende belichting mogelijk.
Een echte contour beeldverwerking vereenvoudigt het opnemen van complete, ingesloten contourdelen. Speciale filterinstellingen van de grijswaarde beeldverwerking, zoals bijvoorbeeld contour- en/of beeldfilters, reduceren de invloed van verschillende bewerkingstoestanden of van stofdeeltjes op het meetresultaat en hebben een contrast verbeterende functie.
Een lichtregeling garandeert het automatisch aanpassen van de belichtingsintensiteit bij wisselende oppervlakten en kleuren. De metingen in de Z-as komen worden uitgevoerd met de beeldverwerkingssensor middels focusvariatie als een oppervlaktemeting puntenwolk (3D-Patch) of als gemiddelde meetpunt.

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips