Werkstukwisselsysteem

Automatische werkstukwisselaar in de gesloten cabine van de CT

Het geïntegreerde werkstukwisselsysteem in de machine biedt de mogelijkheid om meerdere identieke maar ook meerdere verschillende werkstukken geheel automatisch binnen het meetvolume te plaatsen.
Hierdoor worden extra meettijden en de noodzaak voor een extra stralingsbescherming vermeden. De meetmachine blijft gedurende de gehele meetcyclus gesloten en kan zonder interventie van de bediener in een “onbemande” dienst worden gemeten.

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips