Ondernemersportret Werth Messtechnik GmbH

Al meer dan 60 jaar staat kwaliteit, precisie en innovatie aan de basis voor de succesvolle ontwikkeling van Werth Messtechnik GmbH. De standplaats bevindt zich in de Duitse plaats Giessen,.. een regio met een lange traditie in het bereik van fijnmechanische-optische
industrie.

Het eerste ontwerp voor de huidige profielprojector zette al in 1955 de maatstaf m.b.t.
ergonomie en precisie. Vanaf de jaren ’60 tot de jaren ’80 van de vorige eeuw werden Werth Messtechnik profielprojectoren verder ontwikkeld tot optische CNC meetmachines, door ze te voorzien van het Werth “Tastauge” en digitale verplaatsingsopnemers. In 1987 werd de eerste Multisensor coördinatenmeetmachine met geïntegreerde beeldverwerking en laser-afstand sensor voorgesteld onder de naam “Inspector”.

Met de invoering van het “VideoCheck”leveringsprogramma, leverde Werth al in de jaren ’90 belangrijk pionierswerk bij de invoering van digitale beeldverwerking in de industriële coördinatenmeettechniek. De vroegtijdige inzet van computertechniek als machinebesturing samen met een sterk modulair concept maakte hoge prestaties voor gematigde prijzen mogelijk.

Vandaag de dag worden naast beeldverwerking andere optische sensoren als 3D-Patch, Werth Laser Probe, Chromatic Focus Probe, Nano Focus Probe en Werth Interferometer Probe ingezet. Klassieke tactiele sensoren voor puntsgewijs meten of scannend meten evenals de gepatenteerde Werth Contour Probe en de gepatenteerde Werth 3D Microtaster-Werth Fiber Probe vergroten het inzetbereik van onze meetsystemen.

Het leveringspakket reikt van meetmachines voor de werkplaats tot hoog nauwkeurige Multisensor coördinatenmeetmachines met meetafwijkingen van slechts een tiental nanometers.
Lineaire aandrijving en de On-The-Fly technologie bieden de hoogst denkbare meetsnelheid.

Met de komst van de TomoScopewerd in 2005 door Werth de eerste, speciaal voor de coördinatenmeettechniek, ontwikkelde meetmachine met Röntgentomografie voorgesteld. Dit meetsysteem maakt een snelle meting van 3D werkstukken mogelijk. Dankzij innovatieve ontwikkelingen werd de haalbare nauwkeurigheid met Tomografie op het niveau van coördinatenmeetmachines gebracht. De volledige integratie van alle voor tomografie noodzakelijke functies werden in onze universele WinWerth meetsoftware doorgevoerd zodat een gebruikersvriendelijke bediening en een zekere meting gewaarborgd werd.

Wereldwijd zijn meer dan 10.000 Werth coördinatenmeetmachines geïnstalleerd in de meest uiteenlopende industrietakken. Enkele toepassingsgebieden zijn: lucht- en ruimtevaart-, automobiel-, elektronica-, juwelen-, werktuigbouw-, kunststofspuitgiet- en medische industrie. Maar ook fabrikanten van turbineschoepen en aluminium- en kunststof extrusie.

Werth is vandaag de dag leidend als ondernemer en producent van coördinatenmeetmachines met optische sensoren, multisensoriek en röntgentomografie en metingen van micro-elementen. Deze op technologisch vlak wereldwijd leidende  positie laat zich in het bijzonder kenmerken door de vele nieuwe ontwikkelingen en patenten op machinetechniek en sensoriek.

Met het kwaliteitsmanagement volgens DIN EN ISO 9001 en het geaccrediteerde DAkkS-Laboratorium voor de internationale kalibratie van coördinatenmeetmachines volgens DIN ISO 17025 garanderen wij betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van onze machines.

Jaarlijkse procentuele groei met dubbele cijfers al meer dan twintig jaar lang bieden toekomst voor een hoog gemotiveerd team. Ongeveer 300 medewerkers in Duistland evenals verkoop- en serviceondersteuningspunten in alle belangrijke industrielanden, kan Werth Messtechnik zich veroorloven ook in de toekomst de modernste coördinatenmeettechniek met optische sensoren, multisensoren en röntgentomografie in de beste kwaliteit en met uitstekende service te blijven bieden.

 

Werth Aktuell

Product nieuws
2021

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Zoeken voor machine, sensor of applicatie

In applicatierapporten, editorials en praktische tips