• Home
  • Laatste nieuws
  • TomoScope® XS - een succesverhaal Computertomografie verdringt conventionele coördinaten meetmachines
meer weten
Werth technische artikelen

TomoScope® XS – een succesverhaal

TomoScope® XS - een succesverhaal Computertomografie verdringt conventionele coördinaten meetmachines

Tot vijf jaar geleden waren nauwkeurige coördinaten meetmachines met computertomografie alleen beschikbaar in het hogere prijssegment. De compacte machines van de TomoScope® XS familie bieden CT technologie met hoge prestaties, hoge nauwkeurigheid en tegen de prijs van tactiele of multisensor coördinaten meetmachines.

Vóór 2017 waren compacte CT-machines alleen verkrijgbaar met röntgenbuizen met een reflector target in een gesloten ontwerp. Hun grote brandpunt beperkte de resolutie en nauwkeurigheid als gevolg van geometrische vervaging. Hoewel de machines relatief goedkoop waren, hadden ze hoge onderhoudskosten. De beperking tot aanvaardbare brandpuntgrootte, die alleen werd bereikt wanneer de machine op zeer laag vermogen werkte, resulteerde in hoge belichtings- en dus meettijden. Standaardspecificaties voor de beoordeling van de kwaliteit en voor de vergelijking met andere machines ontbraken vaak.
Voor grote machines maakten röntgenbuizen met een transmissie target en een buisspanning tot 300 kV een hoge resolutie en nauwkeurigheid mogelijk. Zij waren echter duur in aanschaf en onderhoud, en vanwege hun omvang en gewicht werden zij voornamelijk gebruikt in speciaal daarvoor ingerichte meetruimten.

 

TomoScope® XS - een succesverhaal</p>
<p>Computertomografie verdringt conventionele coördinaten meetmachines

Michael Mityasoglu -Commissioning: "Onze TomoScope® XS machines zijn relatief licht en compact, zodat we ze zelfs met een personenlift kunnen vervoerenˮ

Werth kreeg veel aanvragen van klanten die de CT technologie zeer interessant vonden, maar de investering vanwege de hoge prijzen economisch niet konden verantwoorden. Dit motiveerde het ontwikkelingsteam van Werth om in nieuwe richtingen te denken. Voorwaarde voor de introductie van een nieuwe, meer rendabele machine was het nieuwe buisontwerp dat het resultaat was van intensief ontwikkelingswerk. Voor de nieuwe TomoScope® XS werden buis, generator en vacuümopwekking gecombineerd in een open monoblok ontwerp. Dit ontwerp maakt lange onderhoudsintervallen mogelijk met een vrijwel onbeperkte levensduur, aangezien reserve- en slijtageonderdelen dankzij het open ontwerp tijdens het jaarlijkse machineonderhoud kunnen worden vervangen. Voor de gebruiker resulteert dit in korte stilstand tijden en lage bedrijfskosten. Aangezien de nieuwe machine is uitgerust met een transmissiebuis, blijft de brandpuntgrootte klein, zelfs bij een hoog vermogen. Dit is een belangrijk voordeel van de TomoScope® XS, die daardoor snelle metingen met een hoge resolutie mogelijk maakt.
De nieuwe röntgenbuis werd gecombineerd met een compacte en nauwkeurige lucht gelagerde roterende as en een snelle detector. Bovendien waren kleine machineafmetingen en een specificatie van de lengtemeetfout in het lagere micrometergebied van cruciaal belang. Intelligente ontwerpoplossingen maakten het mogelijk de machine aan te bieden op ongeveer hetzelfde prijsniveau als conventionele tactiele of multisensor coördinatenmeetmachines.

 

TomoScope® XS - een succesverhaal</p>
<p>Computertomografie verdringt conventionele coördinaten meetmachines

Lea Simon, Industrial master craftsman - CT assembly line: "Plotseling wilden alle klanten een TomoScope® XS. We moesten ons personeel heel snel kwalificeren om met de toegenomen vraag lange levertijden te voorkomen."

Met de TomoScope® XS werden CT coördinaten meetmachines nu betaalbaar voor iedereen. Aan de grote vraag kon alleen worden voldaan door de productiecapaciteit uit te breiden.

 

TomoScope® XS - een succesverhaal</p>
<p>Computertomografie verdringt conventionele coördinaten meetmachines

Adrian Schmidt M. Eng. - Designer: "Modulariteit was een doorslaggevende eis. De assen zijn naar wens handmatig of volledig CNC-gestuurd. Detectoren van verschillende grootte en röntgenbronnen tot 160 kV spanning en 80 W vermogen kunnen in de machine worden gecombineerd." Martina Müller - Technical draftsperson: "De afdeling engineering werd benaderd met de eis om een compacte, kosteneffectieve stralingsafschermende behuizing te ontwerpen."

Ongeveer anderhalf jaar na de introductie van de TomoScope® XS werd het duidelijk, dat sommige klanten de voordelen van de machine wilden gebruiken in combinatie met een groter meetbereik. Daarom werd het basisconcept uitgebreid en werden twee extra assen in de machine geïntegreerd. Met een verviervoudiging van het meetbereik bereikte de nieuwe TomoScope® XS Plus een verhouding tussen omvang en gewicht en meetvolume die uniek blijft.
Ook in de CT-sector ging de trend steeds meer in de richting van metingen tijdens de productie. Voor de hoge cycli moest de meetsnelheid van de machines verder worden verhoogd. Werth had dit al bereikt met de grotere TomoScope® FQ machines voor in-line metingen van bijvoorbeeld aluminium spuitgietwerkstukken. De machines zijn uitgerust met een krachtige macrofocusbuis voor snelle metingen met een hoge detectorresolutie. Dit principe moet nu worden overgebracht naar een nieuwe compacte machine die aan nog strengere kosteneisen voldoet.

 

TomoScope® XS - een succesverhaal</p>
<p>Computertomografie verdringt conventionele coördinaten meetmachines

Dipl.-Ing. (FH) Tristan Schubert - Sales Management CT: "Met de TomoScope® XS Plus kunnen we nu grotere objecten meten. Kort na de introductie in 2019 was hij nog succesvoller dan zijn kleine broertjeˮ

Als gevolg daarvan is in 2020 de nieuwe TomoScope® XS FOV geïntroduceerd op de beproefde basis van de TomoScope® XS. De kern van het machineconcept is een goedkope röntgenbuis met een maximale spanning van 130 kV en vermogens tot 100 W. Hierdoor is waarschijnlijk de meest betaalbare CT-coördinatenmeetmachine op de markt ontstaan, die vaak lager geprijsd is dan conventionele 3D-coördinatenmeetmachines. De TomoScope® XS FOV is de beste oplossing voor alle toepassingen waar de hoge resolutie van de TomoScope® XS in het eencijferige micrometer bereik niet absoluut noodzakelijk is.

 

TomoScope® XS - een succesverhaal</p>
<p>Computertomografie verdringt conventionele coördinaten meetmachines

Dipl.-Ing. (FH) Michael Hammer - Development X-ray tomography: "In lijn met de trend is de afgelopen jaren bij de ontwikkeling passend gekwalificeerd personeel opgebouwd. In nauwe samenwerking met onze klanten bedenken we voortdurend zeer interessante softwarefuncties, bijvoorbeeld voor 3D-wanddiktemeting, scheurdetectie en luchtholte analyse.ˮ

Na de marktintroductie van de TomoScope® XS FOV kwamen er ook veel verzoeken uit het toepassingsgebied van productiegerichte snel metingen. Hiervoor werd de TomoScope® XS FOV 500 uitgerust met een krachtige buis om snel grotere en dichtere werkstukken te kunnen meten en analyseren.

 

TomoScope® XS - een succesverhaal</p>
<p>Computertomografie verdringt conventionele coördinaten meetmachines

René Simon B. Sc. - Special projects management: "We zien duidelijk een trend naar kant-en-klare oplossingen. Wij voldoen bijvoorbeeld aan de toegenomen snelheidseisen voor meettechniek met meerdere parallel werkende meetmachines en computers. De processen kunnen tegenwoordig volledig worden geautomatiseerd.”

Neem contact op met
Selecteer een ander land of regio om inhoud in uw taal te zien.