• Home
meer weten
Privacybeleid (gedetailleerd)

Dank u voor uw interesse in onze homepage. Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor externe links naar inhoud van derden. De bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken ter gelegenheid van uw bezoek aan onze homepage is voor ons een belangrijke zorg. Uw gegevens zullen worden beschermd in het kader van de wettelijke voorschriften. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze homepage en hoe deze worden gebruikt:

1. verzameling en verwerking van gegevens

Elke toegang tot onze homepage en elk opvragen van een bestand dat op de homepage is opgeslagen, wordt gelogd. De opslag dient interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. De volgende gegevens worden gelogd: Naam van het opgehaalde bestand, datum en tijd van het ophalen, hoeveelheid overgedragen gegevens, kennisgeving van het succesvol ophalen, webbrowser en aanvragend domein.

Bovendien worden de IP-adressen van de aanvragende computers geregistreerd. Op sommige plaatsen maakt de website gebruik van zogenaamde cookies.

Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens in de vorm van tekstinformatie die de webserver naar uw browser stuurt. Deze zijn opgeslagen op uw harde schijf. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website, en u kunt ze niet deselecteren in het toestemmingsinstrument dat aan de website voorafgaat. Wij gebruiken deze cookies in het kader van een legitiem belang (Art. 6 para. 1 lit f DSGVO).
Voor alle andere cookies hebt u in dit toestemmingsinstrument de keuze of u ze wilt toestaan. Indien u deze toestaat, geldt dit als toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht in het toestemmingsinstrument: Toestemming

  • Cookies altijd toestaan en bewaren,
  • Sta cookies toe, maar verwijder ze na elke sessie,
  • Cookies verbieden.

Indien u cookies principieel verbiedt, kan dit leiden tot functiebeperkingen en foutmeldingen op de website.

Als u zich hebt geregistreerd voor onze nieuwsbrief of ons anderszins een e-mailadres hebt verstrekt voor de verzending van de nieuwsbrief, gebruiken wij het door u verstrekte e-mailadres voor deze nieuwsbrief. Indien dit e-mailadres verschilt van het adres dat voor andere communicatie wordt gebruikt, zullen wij het uitsluitend voor de nieuwsbrief gebruiken. U kunt zich op elk moment uitschrijven van de mailinglist voor nieuwsbrieven. Indien u een exclusief e-mailadres voor de nieuwsbrief hebt opgegeven, zullen wij dit onmiddellijk na uw afmelding verwijderen.

Als onderdeel van het mailingproces van de nieuwsbrief kunnen wij nagaan of u de nieuwsbrief hebt geopend en op welke links in de nieuwsbrief u hebt geklikt. Wij gebruiken deze gegevens om toekomstige nieuwsbrieven beter vorm te geven.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt.

2. gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

Indien u ons persoonsgegevens hebt verstrekt, zullen wij deze uitsluitend gebruiken om uw vragen te beantwoorden, om met u gesloten contracten af te handelen en voor de technische administratie.

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven of op andere wijze overgedragen indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract, indien dit noodzakelijk is voor de facturering of indien u vooraf uw toestemming heeft gegeven. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst.

De opgeslagen persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd indien u uw toestemming tot opslag herroept, indien de kennis ervan niet langer vereist is om het met de opslag nagestreefde doel te bereiken of indien de opslag ervan om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

3 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Voor meer informatie kunt u terecht op tools.google.com/dlpage/gaoptout of privacy.google.com/businesses/controllerterms/ (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();" om te zorgen voor een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (het zogenaamde IP-masking).

4 Piwik

Onze website maakt gebruik van de open source software Piwik om de toegang van bezoekers statistisch te analyseren.

Piwik gebruikt "cookies" voor de evaluatie van gebruikerstoegang. Met deze tekstbestanden, die worden opgeslagen op de computer van de desbetreffende gebruiker, is het mogelijk het gebruik van de website te analyseren. De door cookies gegenereerde informatie en gegevens worden opgeslagen op een server in Duitsland. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies in uw browserinstellingen deactiveren. Dit kan echter betekenen dat onze website niet meer volledig kan worden gebruikt.

De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Piwik gebruikt gebruikersgegevens in geanonimiseerde vorm, zodat wij onze website en onze diensten kunnen optimaliseren. IP adressen worden door Piwik opgeslagen zonder de laatste cijfers. In dit verband kunnen wij bepalen uit welk netwerk een verzoek komt. Een toewijzing van het IP-adres aan een computer is dus niet mogelijk.

Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de verwerking van gegevens door Piwik in de mate en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

5 JW Speler

Als u toestemming hebt gegeven bij het oproepen van onze website, gebruiken wij de JW Player-software om u video's te kunnen tonen. Daarbij worden gegevens aan de fabrikant doorgegeven. Deze verwerking is gebaseerd op uw hierboven vermelde toestemming, die voldoet aan de voorwaarden van § 25 TTDSG en de rechtsgrondslag vormt overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door deze te deactiveren in het toestemmingshulpmiddel aan het begin van de website.
Voor de precieze omstandigheden van de verwerking wordt verwezen naar de toelichting onder "Details weergeven" in de toestemmings tool.

6. functionaris voor gegevensbescherming

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons en om die reden nemen wij gegevensbescherming zeer serieus. Daarom staan wij graag te allen tijde tot uw beschikking om vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens te beantwoorden. Daartoe hebben wij een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld:

Henning Welz
gds Gesellschaft für Datenschutz Mittelhessen mbH
Auf der Appeling 8
35043 Marburg-Cappel
www.gdsm.de
E-mail: datenschutz@gdsm.de

Indien u vragen hebt die niet worden beantwoord door deze verklaring inzake gegevensbescherming of indien u meer gedetailleerde informatie wenst over een bepaald punt, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

7. recht op informatie

Op schriftelijk verzoek zullen wij u graag informeren over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen.

Beveiligingsbericht:

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens op zodanige wijze op te slaan dat zij niet toegankelijk zijn voor derden door het nemen van alle technische en organisatorische maatregelen. Wij kunnen geen volledige gegevensbeveiliging garanderen bij communicatie per e-mail, dus raden wij u aan vertrouwelijke informatie per post te versturen.

Contact
„We apologize for any linguistic errors. The new version of our website was translated exclusively by DeepL, corrections will be made in a timely manner.” OK