Werth Winkeloptik

Optyka kątowa

Optyka nachylona pod katem 90° w celu umożliwienia pomiaru cech poziomych

Wykorzystując optykę ustawioną pod kątem otrzymujemy nową możliwość przeprowadzania bezstykowych pomiarów cech będących pionowo względem detalu. Przykład: dookoła detalu, narożniki.

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips