Osie wychylno-obrotowe

Całkowita integracja 5 osi w celu umożliwienia przeprowadzania kompleksowych pomiarów

Zastosowanie czwartej oraz piątej, precyzyjnej osi obrotowej daje możliwości przeprowadzania zaawansowanych pomiarów detalu przy wykorzystaniu techniki multisensorycznej. System ten jest całkowicie zintegrowany z oprogramowaniem metrologicznym WinWerth.

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips