Werth VideoCheck UA 400

Werth VideoCheck® UA

Pomiary w zakresach poniżej mikrona-najdokładniejsza multisensoryczna maszyna współrzędnościowa na świecie

Budowa Ultra precyzyjna maszyna o stałym mostku. Błąd pomiaru długości poniżej 0.3 µm.
Dostępne techniki pomiarowe System analizy obrazu firmy Werth (optyczna), głowica chromatyczna CFP, sondy stykowe punktowe oraz skanujące, Werth Fiber Probe 3D, Werth Fiber Probe, itp.
Blad graniczny dopuszczalny dla pomiarów dlugosci do 0.15 µm
Zakres pomiarowy X=400mm; Y=400mm; Z=250mm
Zastosowanie Mikrokomponenty, miniaturowe koła zębate, wzorce, standardy długości itp.
 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips