Werth ScopeCheck® V

Precyzyjne pomiary cylindrycznych elementów obrotowych (narzędzia, wałki, itp.) przy wykorzystaniu specjalnie dobranej głowicy pomiarowej z jednoczesnym uwzględnieniem trudnych warunków otoczenia np. hali produkcyjnej.

Budowa Multisensoryczna maszyna współrzędnościowa o ergonomicznej pionowej budowie.
Dostępne głowice pomiarowe System analizy obrazu firmy Werth (kamera),Werth 3D-Patch, Sonda laserowa (WLP) Werth laser sensor, sonda stykowa oraz skanująca dynamiczna, sonda światłowodowa (WFP) Werth Fiber Probe, sonda konturografu (WCP) Werth Contour Probe, itp..
Blad graniczny dopuszczalny dla pomiarów dlugosci do 1.5 µm
Wymiary detali L=200/500/800mm; D=140/250/250mm
 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips