Werth TomoCheck S HA

Werth TomoCheck® S HA

Multisensoryczna maszyna współrzędnościowa połączona z tomografią komputerową

Budowa Tomograf komputerowy zabudowany w multisensorycznej maszynie współrzędnościowej o ułożyskowaniu powietrznym w celu uzyskiwania najwyższych dokładności
Blad graniczny dopuszczalny dla pomiarów dlugosci do 2.5 µm
Maks twymiary detali Ømax. = około 172 mm; Lmax. = około 357 mm (zależnie od stopnia powiększenia komponentu)
Przeznaczenie Pomiary oraz digitalizacja tworzyw, metali lekkich, grafitowych części przy wykorzystaniu tomografii komputerowej oraz techniki multisensorycznej.
 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips