Werth TomoScope® S

Kompletní a přesné měření pomocí průmyslové počítačové tomografie (CT)

Design Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj se senzorem pro počítačovou tomografii (patent v řízení).
Max. velikost dílu Ømax. = cca. 204 mm; Lmax. = cca. 398 mm (v závislosti na velikosti součástí)
Maximální přípustná chyba délkového měření do 4,5 µm
Oblasti použití Třírozměrné měření a inspekce dílců s vysokou hustotou (hliník, ocel, titan, elastomery, hybridní plasty, 2K, keramika, multi-materiály (např. konektory), sestavy, plasty vyztužené skelnými vlákny atd.) s průmyslovou počítačovou tomografií a multisenzorovou technologií Werth.

Další informace

Contact form

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips