Werth TomoScope® XL NC

Kompletní a přesné měření se senzorem pro průmyslovou počítačovou tomografii (CT)

Design Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj se senzorem pro počítačovou tomografii (patent v řízení).
Max. velikost dílu Ømax. = 500 mm; Lmax. = 1010 mm (v závislosti na velikosti součástí)
Maximální přípustná chyba délkového měření do 4,5 µm
Oblasti použití

Třírozměrné měření a kontrola odlitků (bloky motoru, hlavy válců) a keramických obrobků s průmyslovou počítačovou tomografií a multisenzorovou technologií Werth.

Další informace

Contact form

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips