Werth TomoScope® XL

Nowy poziom metrologii do pełnych i precyzyjnych inspekcji geometrycznych- Multisensoryczna maszyna współrzędnościowa połączona z tomografią komputerową do pomiarów dużych elementów i komponentów o znacznej gęstości materiału.

Budowa Tomograf komputerowy zintegrowany z multisensoryczną techniką pomiarową (zgłoszony do patentu).
Maksymalne wymiary detalu Ømax. = 505 mm; Lmax. = 696 mm (zależnie od stopnia powiększenia komponentu)
Przeznaczenie Pomiary elementów o znacznej gęstości (aluminium, stal, tytan, elastometry, tworzywa hybrydowe, 2K, ceramika tworzywa wzmacniane włóknem szklanym itp.) przy wykorzystaniu systemu tomografii komputerowej i multisensorycznej firmy Werth.
 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips