Werth TomoScope® XS FOV 500

TomoScope technology ve formátu XS FOV – kompletní a přesné měření pomocí průmyslové počítačové tomografie  (CT)

Design Souřadnicový měřicí stroj se senzorem pro počítačovou tomografii (CT).
Max. velikost dílu Ømax. = cca. 117 mm; Lmax. = cca. 94 mm (v závislosti na velikosti součástí)
Maximální přípustná chyba délkového měření do 5 µm
Oblasti použití Třírozměrné měření a kontrola konektorů, plastových pouzder a krytů, 3D tištěných dílců, obalů, PET lahví a výlisků s průmyslovou počítačovou tomografií.

Další informace

Contact form

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips