Werth Fasertaster WFP

Sonda światłowodowa 3D - Werth 3D Fiber Probe (WFP 3D)

Mikrosondy 3D do zastosowań o wysokiej precyzji

Dzięki nowej sondzie WFP 3D, zakres przeznaczenia sondy wzrósł do detali wymagających pomiary zawarte w zakresie trzeciego wymiaru przy jednoczesnym połączeniu z modelami 3D CAD. Są one idealnych rozwiązaniem do  przestrzennego pomiaru mikrogeometrii trójwymiarowych. Typowe zastosowanie to pomiar geometrii narzędzi skrawających, elementy zegarków wtryskiwacze paliwa oraz mikromechaniczne komponenty. Bardzo mała siła nacisku 3D WFP jest idealnych rozwiązaniem do pomiaru elementów wrażliwych na dotyk. Siła nacisku WFP3D jest prawie zerowa. Zastosowanie to powierzchnie soczewek, elementy elastyczne wykonane z gumy lub tworzyw. Możliwym jest przeprowadzanie pomiaru z siłą nacisku wynoszącą tysięczne części Newtona. Dostępne są sondy o średnicy kulki pomiarowej wynoszącej nawet 20µm. Sonda światłowodowa WFP 3D jest uzupełnieniem oferty multisensorycznej i pozwala na pomiar z dokładnością poniżej dziesiętnych części mikrona.

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips