Werth StentCheck®

Multisensoryczna maszyna współrzędnościowa do pomiaru stentów

Konstrukcja 3D-CNC Multisensoryczna maszyna współrzędnościowa wychylno-obrotową osią
Zakres pomiarowy X= 200mm/ 300mm/400mm; Y=200mm, Z=200mm
Sonda System analizy obrazu Wertha, sonda stykowa, OnTheFly obrotowy
Zastosowanie Stenty o następujących cechach: Stents with the following features:  szerokość wstęgi, grubość ścianki,szerokości złącza, pętelki, promień końcowy na łukach, długość,…
 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips