Fundacja dr inż.. Siegfried Werth

W 1951, dr inż. Siegfried Werth w Dusseldorfie założył firmę specjalizującą się w budowie maszyn pomiarowych oraz projektorów profilu. W 1958 firma przeniosła się do Giessen, gdzie utworzono całą strukturę firmy. W 1979 dokonano reorganizacji firmy i dodano do nazwy Dr inż. Siegfried Werth GmbH.

Po śmierci właściciela, wdowa Pani C.H. Maria Werth założyła fundację w roku 1987 pragnąc utrzymać pamięć o mężu i wspierać rozwój nowoczesnych technologii, którym byli poświęceni przez całe życie, zachowując przy tym nazwę Fundacji

Dr. Inż. Siegfrieda Werth

W 1995 roku fundacja została zmieniona na non-profit z adresem

35394 Giessen, Siemensstrasse 19.

Celem fundacji jest promowanie oraz finansowanie prac naukowych w zakresie bezstykowych technik pomiarowych.

Cel został osiągnięty poprzez nagradzenie prac naukowych wykonywanych przez młodych naukowców posiadajacych  wykształcenie w dziedzinie pomiarów optycznych lub o zbliżonym profilu.

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips