Kontakt

Werth Messtechnik GmbH
Siemensstr. 19
35394 Gießen

Telefon: +49 641 7938 0
Telefax: +49 641 7938 719

e-Mail: mail@werth.de
Internet: www.werth.de

Sąd rejestracyjny:
Sąd okręgowy Gießen
Wpis w księdze 211

VAT nr.:
DE 811114099

Osoba zarządzająca:
Dr.-Ing. habil. Ralf Christoph

Wyłączanie odpowiedzialności: Firma Werth nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych odwołań do tej strony. Operatorzy stron są odpowiedzialni za treści zawarte na ich stronach.

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips