Das neue TomoScope® XS – Technologia tomograficzna w nowym kompaktowym formacie

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój tomografii przemysłowej, technologii, dla której wyzwaniem jest możliwość pomiaru elementów wielkogabarytowych, zbudowanych z materiałów o wysokiej gęstości z zachowaniem najwyższej rozdzielczości pomiaru. Do realizacji tego celu stosowane są duże, masywne systemy współrzędnościowe wykorzystujące jeden z dwóch rodzajów źródeł promieniowania Rentgenowskiego. Pierwszym z nich jest lampa o konstrukcji zamkniętej, która podlega okresowej wymianie co ok. 2-3 lata, drugie rozwiązanie stanowi lampa o konstrukcji otwartej. Ta z kolei wymaga regularnych akcji serwisowych kilka razy w roku, co w efekcie wpływa na koszty utrzymania całego systemu oraz na przestoje systemu kontroli jakości.   
Opracowany przez firmę Werth Messtechnik GmbH nowy, kompaktowy przemysłowy tomograf komputerowy łączy w sobie unikalne cechy wielu systemów pomiarowych opisywanej klasy urządzeń. Zwarta, monolityczna konstrukcja źródła transmisyjnego umożliwia uzyskanie bardzo małego ogniska przy jednoczesnym zachowaniu dużej mocy promieniowania. To unikalne połączenie oznacza skrócenie czasu pomiaru wykonanego z bardzo wysoką rozdzielczością. Nowy typ lampy Rentgenowskiej stosowanej w tomografie TomoScope® XS łączy zatem cechy lamp o konstrukcji otwartej oraz zamkniętej w kontekście optymalizacji dokładności i czasu pomiaru. Co więcej, monolityczna budowa lampy polega na integracji źródła promieniowania, generatora napięcia, oraz generatora próżni w jeden kompaktowy i łatwy w obsłudze system. Opisane rozwiązanie pozwala na wydłużenie interwału serwisowego a także gwarantuje zwiększenie żywotności źródła promieniowania co oznacza minimalizację kosztów utrzymania systemu pomiarowego.
Pomimo kompaktowej budowy i niewielkiej masy systemu, w tomografie TomoScope® XS zastosowano lampę Rentgenowską o napięciu 130kV lub 160kV, dla elementów wykonanych z gęstszych materiałów. W celu zminimalizowania źródeł niepewności pomiaru, obrót elementu mierzonego realizowany jest poprzez precyzyjny stół obrotowy łożyskowany powietrznie.
Masa 800kg, monolityczna budowa sprawia, że instalacja tomografu TomoScope® XS nie wymaga integracji w istniejącą infrastrukturę np. stosowania wzmocnień podłoża etc. Dodatkowo z uwagi na integrację generatora napięcia, próżni, oraz samej lampy w jeden monolityczny system wbudowany w tomografie TomoScope® XS, nie ma konieczności wydzielania przestrzeni na dodatkowe peryferia w otoczeniu maszyny pomiarowej. Retrofit źródła promieniowania do wersji 160kV i mocy 80W jest możliwy bezpośrednio u klienta, bez konieczności kosztownej integracji w urządzenie. Atrakcyjna cena zakupu oraz niskie koszty utrzymania gwarantują szybką amortyzację tomografu Werth TomoScope® XS.   
Podobnie jak wszystkie inne rozwiązania z oferty przemysłowych tomografów komputerowych firmy Werth, system TomoScope® XS wykonuje rekonstrukcję detalu w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że operator dysponuje pełnowartościowym materiałem pomiarowym w momencie wykonania ostatniego radiogramu. Oczywistą zaletą płynącą z tego faktu jest skrócenie czasu pomiaru oraz możliwość monitorowania produkcji on-line.  
Zastosowanie oprogramowania pomiarowego WinWerth® do obsługi całego procesu pomiarowego zapewnia pełną zgodność pomiarową. Firma Werth Messtechnik GmbH jest pierwszym jedynym producentem maszyn pomiarowych gwarantującym wiarygodne i zgodne wyniki pomiarów w odniesieniu do przemysłowych tomografów komputerowych ze względu na kalibrację tych urządzeń w odniesieniu do obowiązujących procedur, z możliwością certyfikacji przez jednostkę DAKKs (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH). TomoScope® XS jest pierwszym urządzeniem z grupy przemysłowych tomografów komputerowych, który posiada unikalne parametry techniczno-użytkowe, a jednocześnie dzięki atrakcyjnej cenie zakupu i niskich kosztach eksploatacji, stanowi narzędzie kontrolno-pomiarowe dla najbardziej zróżnicowanych, wymagających i odpowiedzialnych aplikacji.  The TomoScope XS – unikalne połączenie cech tomografów różnych klas (© Werth).

Szerokie spektrum aplikacji obsługiwanych przez TS XS np. monitorowanie produkcji (© Werth).
 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips